FÅ MED FOLKA

– inWaves hjelper ledere til å maksimere medvind og stå stødig i motvind. Sammen lager vi strategier for å navigere sikkert og oppnå resultater 

Hei leder!

Hvordan rigger du skuta di for å nå de målene dere har satt og være et solid selskap fremover?

Jeg bistår ledere med å bygge selskaper som tåler fremtidens utfordringer og griper mulighetene.

Bidrar inn i selskaper over tid for å ta endringsprosesser, fasiliterer workshops, holder foredrag og har ledersamtaler for å støtte leder.

Sammen får vi med folka!

Inger-Lise

Fyll ut skjemaet, så tar jeg kontakt med deg!

Ønsker du at
jeg skal ringe deg?

Fyll inn skjemaet under, 
så tar jeg kontakt!

Ved innsendelse godtar jeg at inWaves kan lagre mine data ihht deres personvernpolicy

Du kan også ta kontakt på ingerlise@inwaves.no eller telefon: 955 25 454