Personvern

Grunnlag for behandling av personopplysninger

Personopplysningsregelverket begrenser adgangen til å behandle personopplysninger ved å angi hva som skal anses som legitime grunner til å innhente og bruke personopplysninger («Behandlingsgrunnlag»). Reglene om Behandlingsgrunnlag innebærer at det er adgang til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med den hvis personopplysninger behandles. Din avtale med inWaves AS er vårt primære behandlingsgrunnlag.
Deler av behandlingen på ditt samtykke. Samtykke innhentes ved markedsføringshenvendelser, brukerundersøkelser, kampanjer etc.

Enkelte behandlinger baserer seg på en interesseavveining, dette gjelder f.eks. ved analyse og videreutvikling av tjenester og nettsteder. I disse tilfellene har InWaves AS en legitim interesse knyttet til bruk av opplysningene, som stort sett vil være ikke identifiserbare til deg som bruker/kunde, som er vurdert å veie tungt nok til å bruke personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler InWaves AS?

Dersom du velger å registrere deg på e-postliste, få tilgang på materiell, melde deg på kurs, workshops eller er kunde hos InWaves så vil du kunne bli bedt om å oppgi
• Navn
• E-postadresse
• Telefonnummer
• Post-/leveringsadresse
• Betalingsinformasjon (kortnummer)

Dette fordi det er en forutsetning for at du skal kunne få enten informasjonen, innholdet eller produktet du har vist interesse for eller bedt om å få.

Du kan når som helst velge å melde deg av e-postlisten(e) du er registrert på, via lenke nederst i hver e-post – eller du kan avslutte kundeforholdet ditt ved å ta kontakt med InWaves AS.
Dersom du velger å opprette et kundeforhold, delta i en spørreundersøkelse, levere inn svar på oppgaver e.l. vil dette kunne innebære at du oppgir ytterligere opplysninger andre nøkkeltall for virksomheten avhengig av hva som etterspørres i den enkelte undersøkelsen eller oppgaven. Deltakelse i denne typen undersøkelser eller utfylling og innlevering av slike svar eller oppgaver er frivillig.
InWaves vil kunne hente inn offentlig tilgjengelig informasjon om deg og din virksomhet for å kunne danne et mer komplett bilde av deg som bruker eller kunde. Du kan når som helst be om å få se eventuell slik informasjon og å få den slettet.

Hva brukes personopplysningene til?

Å levere det du har krav på etter å ha kjøpt bistand eller bestilt noe hos InWaves AS: Dette inkluderer selve produktet, men også kundeoppfølging og service i etterkant. Tilby deg relevante råd, oppfølgning og tilbud: Vi vil benytte dine personopplysninger for å gi deg relevante råd, oppfølgning og tilbud på produkter og tjenester relatert til det du allerede har kjøpt hos oss.

Videreutvikling av tjenester: Upersonlig statistikk om f.eks. trafikk, kjøp og atferd vil kunne brukes for å videreutvikle både tjenester og brukeropplevelse på nettstedet og på flater der InWaves AS opererer.

Sikker drift: Kunde- og brukerdata kan brukes for å oppdage og hindre svindel.

Elektronisk markedsføring: Dersom du har samtykket til det, vil dine personopplysninger kunne brukes til å sende deg tilbud og informasjon om produkter/tjenester og annet relevant innhold. Informasjon om tidligere kjøp, samt besøkshistorikk vil kunne benyttes i denne forbindelse, for å gjøre markedsføringen så relevant som mulig. Du kan når som helst ta kontakt om du ikke ønsker denne typen henvendelser, eller melde deg av på egenhånd ved å følge instruksjoner i e-post og andre meldinger.

Kampanjer og undersøkelser: Dine personopplysninger vil kunne etterspørres i forbindelse med spørreundersøkelser etc. Formålet vil da være å kunne knytte din tilbakemelding til deg, for å få vite om du er fornøyd med produkter, hva du ønsker deg av innhold og tjenester eller liknende. Formålet kan også være å identifisere deg i tilfelle du vinner en premie i en konkurranse.

Hvem kan få tilgang på dine personopplysninger?

Det er kun de som jobber for og med InWaves AS som får tilgang til dine personopplysninger. Ingen personopplysninger deles med noen tredjepart, unntatt for databehandling. Dataene vil kunne deles med offentlig myndighet som følge av et eventuelt pålegg hjemlet i lov.

Databehandler
InWaves AS benytter en del systemer som behandler brukerdata. Eksempel på slike systemer er e-postsystem og Google Analytics for å analysere besøksdata på nettsiden.

Dine persondata vil kunne være tilgjengelig i disse systemene og lagres på servere hos systemleverandøren, dataene er da underlagt leverandørens retningslinjer for personvern. Leverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til.

Dersom du ikke ønsker at dine data skal behandles av systemene InWaves AS benytter så kan du ta kontakt med kontaktpersonen Inger-Lise Gårdsrud. Dette vil i de fleste tilfeller medføre at du ikke kan ha noe bruker- eller kundeforhold hos InWaves AS. Du får ikke refundert eventuell kjøpesum for produkter/tjenester dersom du velger å avbryte kundeforholdet (unntatt i de tilfellene der kjøpsavtalen åpner for det).

Bruk av informasjonskapsler

InWaves AS benytter såkalte informasjonskapsler (cookies).

Dette er små tekstfiler som lagrer informasjon om hvordan du bruker en internettside. Informasjonen lagres i din nettleser.

Disse opplysningene benyttes på et aggregert nivå, men enkelte opplysninger vil kunne regnes som personopplysninger på innsamlingstidspunktet, slik som din IP-adresse.

InWaves AS sin hensikt med å bruke informasjonskapsler er å:
• Lære av din adferd, for å kunne forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold
• Tilpasse innholdet, slik at det blir mest mulig relevant for deg som bruker
• Gi deg relevant og tilpasset markedsføring på andre nettsteder du besøker

 

Her kan du kontakte InWaves om spørsmål rundt personvern:

post@inWaves.no

 

Ønsker du at
jeg skal ringe deg?

Fyll inn skjemaet under, 
så tar jeg kontakt!

Ved innsendelse godtar jeg at inWaves kan lagre mine data ihht deres personvernpolicy

Du kan også ta kontakt på ingerlise@inwaves.no eller telefon: 955 25 454