Er du moderne?

Du som leder, har du full kontroll på hva det vil si å være en moderne leder?

Hva i alle dager betyr det? Og hvorfor er det viktig?

Jo, fordi, verden er i endring. Og endringstakten er bare raskere og raskere. Det setter helt andre krav til deg som leder, for at du skal lykkes med lederskapet ditt.

Her er noen elementer ved moderne lederskap:

🔹 Emosjonell intelligens

Moderne ledere forstår betydningen av emosjonell intelligens og viktigheten av p bygge meningsfulle relasjoner med alle på laget. Og for å kunne det trenger den moderne lederen å kjenne seg selv

🔹 Fleksibilitet og tilpasning

En leder trenger selv å være dynamisk. Raskt sette seg inn i nye faktorer som teknologi, markedsforhold, innovasjon etc. En moderne leder trenger være bautaen for folka, men samtidig tilpasse seg og organisasjonen slik at de til en hver tid er konkurransedyktige.

🔹 Mangfold og inkludering

Moderne ledere fremmer mangfold og inkludering og ser både fordelene og samfunnsansvaret sitt. Å ha ulike mennesker på laget betyr bredere perspektiver og skaper et bedre utgangspunkt for innovasjon og justeringer.

🔹 Coachende tilnærming

En moderne leder vet at hen får mer tilbake ved å ha selvstendige mennesker på laget. Hen vet at hen får det ved å coache og utvikle. Ikke selv sitte med alle svarene.

🔹 Teknologi

Å ta i bruke teknologi for å støtte opp under lederskapet er naturlig for moderne ledere. Samtidig klarer moderne ledere å ha fokus på hvordan alt henger sammen. Teknologien skal støtte opp under driften, ikke være separate løp.

inWaves er et konsulentfirma, som jobber målrettet med ledelse og endringsledelse. 

Ønsker du en prat om foredrag eller ledelse? Ta kontakt

Flere saker om ledelse og endringsledelse

Ønsker du at
jeg skal ringe deg?

Fyll inn skjemaet under, så tar jeg kontakt!

Ved innsendelse godtar du inWaves’ personvernpolicy

Du kan også ta kontakt på ingerlise@inwaves.no eller telefon: 955 25 454

Ønsker du at
jeg skal ringe deg?

Fyll inn skjemaet under, 
så tar jeg kontakt!

Ved innsendelse godtar jeg at inWaves kan lagre mine data ihht deres personvernpolicy

Du kan også ta kontakt på ingerlise@inwaves.no eller telefon: 955 25 454